راست قامتان جاوید تاریخ

راست قامتان جاوید تاریخ

بدون تردید یکی از افتخارآمیزترین و درعین حال دردناکترین شبهای گردان 410 و رزمندگان سلحشور آن، شب عملیات کربلای 4 و عبور حماسه گونه ی آنان از اروند و هجوم رعدآسایشان به جزیرة ام الرصاص بود؛ حماسه ای که تا همیشه در یاد همرزمانِ بازمانده از قافلة شهیدان پاکباختة آن شب و نیز در خاطر ایران بزرگ خواهد ماند

راست قامتان جاوید تاریخ

راست قامتان جاوید تاریخ

1. بدون تردید یکی از افتخارآمیزترین و درعین حال دردناکترین شبهای گردان 410 و رزمندگان سلحشور آن، شب عملیات کربلای 4 و عبور حماسه گونة آنان از اروند و هجوم رعدآسایشان به جزیرة ام الرصاص بود؛ حماسه ای که تا همیشه در یاد همرزمانِ بازمانده از قافلة شهیدان پاکباختة آن شب و نیز در خاطر ایران بزرگ خواهد ماند.


2. این روزها مشغول مطالعة کتاب ارزشمند " لشکر خوبان " شامل خاطرات « مهدیقلی رضایی » از غواصان اطلاعات عملیات لشکر عاشورا هستم که الحقُّ و الانصاف، با قلمی روان و شیوا، خاطرات این رزمندة شجاع آذری را بخوبی به تصویر می کشد، بخصوص برای آنانی که خودشان هم در این صحنه ها حضور و سهم داشته اند.

3. آقای مهدیقلی رضایی که در شب عملیات والفجر 8 به عنوان نیروی غوّاص از اروند عبور نکرده و راهنمای گردانهای خاکی بوده و بارها هم تأسف خود را از این بابت اعلام می کند، قبل از عملیات کربلای 4 ، یکبار برای شناسایی مواضع و خطوط دشمن تا مقابل کارخانة پتروشیمی بصره هم رفته که البته به اتفاق رزمندة همراهش، با مُخاطرات زیادی هم روبرو شده، در شب عملیات کربلای 4 ، راهنمای یکی از گروهانهای گردان غوّاص « حبیب » ( از گردانهای غوّاص لشکر 31 عاشورا ) بوده و علیرغم مجروحیّت از ناحیة شانه و گردن، شجاعانه در داخل اروند ( حدفاصل ساحل خودی و جزیرة ام الرصاص ) به هدایت غوّاصان داخل آب مشغول بوده است، درعین حال او در صفحات 478 و 479 کتاب، می گوید از سردار شریعتی، فرمانده لشکر 31 عاشورا پرسیدیم که اگر هنگام ورود به اروند، عراقی ها ما را دیدند و درگیری آغاز شد، چه کنیم؟  که سردار شریعتی گفته اند: از آب بیرون بیایید و به حرکت ادامه ندهید، اگر هم وسط آب بودید، به هر ساحلی که نزدیکتر بودید، بروید، که همینطور هم می شود و تعدادی از غوّاصان گردانهای این لشکر، پس از کمی فین زدن در اروند، بعلت لو رفتن عملیات و شروع تیراندازی سنگین و مستقیم عراقی ها، به ساحل خودی برمی گردند و ظاهراً یک گروهان از نیروهایشان به جزیرة ام الرصاص و یک گروهان به جزیرة بوارین می روند و با عراقی ها درگیر می شوند.


 


4. همین شرایط دقیقاً برای رزمندگانِ گردان 410 هم پیش می آید، ولی آنها علیرغم آتش سنگینِ عراقی ها که بی پروا هر جنبنده ای را بر روی آب می زدند، با دادنِ شهیدان بسیار، خود را به جزیرة ام الرصاص رسانده، خط را می شکنند و شرایط را برای پهلوگرفتن قایقهای نیروهای خاکی، اَمن و آماده می نمایند . البته خودِ من آن شبِ بیادماندنی به همراه شهید علی علی حسینی، غلامرضا برجی و دکتر باقر امیرحیدری (از نیروهای تخریب) به همراه غوّاصان لشکر امام حسین (ع) به جزیرة "بلجانیه" رفتیم و صبح فردا به جزیرة ام الرصاص برگشتیم.


. 5 یکی از رزمندگان گردان که آن شب همراهِ باقیماندة نیروهایی که با هدایت شهید "محمّد قنبری" جانشین رشید گردان، به جزیرة ام الرصاص رسیده بودند می گفت: محمّد علیرغم باران گلوله های کالیبر، آرپی جی و خمپاره های عراقی ها، سینة ستبرش را بر روی دیوارة کوتاه ساحل ام الرصاص سپر کرده و با فریادهایی بلند و شجاعانه، بچه ها را هدایت و فرماندهی می کرد و همانجا هم پیکرش آماج گلوله های دشمن شد و به خیل شهیدان جاوید دفاع مقدس پیوست. او شهیدی بود که همیشه حضورش به رزمندگان گردان، دلگرمی و قوّتِ قلب می بخشد و تا آخرین نفس هم به پیمانش به شهیدان وفادار ماند و با شهیدانی که مثل غواصّان دیگر لشکرها می توانستند پس از لو رفتن عملیات و آغاز آتش عراقی ها به خط خودی برگردند، به قلب آتش دشمن زدند و جاودانه شدند .               

یادشان همیشه با ماست

راوی : دکتر علیرضا کاشانی غواص جامانده از قافله شاهدان گردان410

کلمات کلیدی

گردان410

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

به بالا