سرداران سپيده ،مادران خورشيد

سرداران سپيده ،مادران خورشيد

سرداران سپيده ،مادران خورشيد


 


صادقانه بگويم در طول هشت سال دفاع مقدس ودهها صحنه حزن اوري كه به چشم ديدم و گريستم ،هيچ واقعه اي هيچ حادثه اي وهيج روضه و مقتل خواني اينگونه كه ديدن پيكر غواصان مظلوم ثارالله با دستهاي بسته اتش به جانم انداخته مرا محزون نكرده است.


سحر در كنار ابهاي كلگون خليج فارس ودور از چشم همه ...

سرداران سپيده ،مادران خورشيد

سرداران سپيده ،مادران خورشيد


 


صادقانه بگويم در طول هشت سال دفاع مقدس ودهها صحنه حزن اوري كه به چشم ديدم و گريستم ،هيچ واقعه اي هيچ حادثه اي وهيج روضه و مقتل خواني اينگونه كه ديدن پيكر غواصان مظلوم ثارالله با دستهاي بسته اتش به جانم انداخته مرا محزون نكرده است.


سحر در كنار ابهاي كلگون خليج فارس ودور از چشم همه 


وروبه خوزستان وخرمشهر وابادان و  اروندخروشان ونهر علي شير و...هر چه فرياد وعقده داشتم بر سر سنگ دلان نامردي كه شير بچه هاي كرمان وايران را دست بسته به گودال قتلگاه بردند و بر پيكر مطهرشان خاك ريختند و زنده بگور كردند ،اوار كردم واز اين قساوت كم نظير تاريخ بشريت زار زار گريستم وعقده دل وا كردم.


١٧٥ سردار سپيده ،١٧٥مادر خورشيد


اينك سرداران سپيده در بهشت ماوا گرفته اند و نمي دانم  چند مادر خورشيدپس از سالهاانتظار  با چشمهاي منتظر به انها پيوسته اند وچند مادر ديگر همچنان به انتظار نشسته اند. 


٤٠٠مادر خورشيدكرماني،  ٤٠٠غواص سردارسپيده كرماني راتقديم استان ربوبي حق كردند تا مبادا يك وجب از خاك ميهن زير پاي كثيف


متجاوزان سنگ دل بماند وسالار شهيدان بي ياور.


من امروز از بانو حاجيه فاطمه سليماني مادرفرمانده شهيد زنده ثارالله 


وغواص دلير اروند خروشان به نمايندگي از مادران ٤٠٠ سردار سپيده غواص ياد ميكنم وياد همه مادران و شير زنان خطه دليران را گرامي ميدارم  و به همه اربابان وحاميان نامرداني كه سرداران سپيده و شيران ايران را با دستهاي بسته وبا قساوت تمام زنده به گوركردند با همه وجود مي گويم:منتظر ياران ثارالله باشيد،وسيعلم الذين الظلمو اي منقلب ينقلبون...


مظفر اسكندري زاده


شنبه ٢٣خرداد سال ياس ١٣٩٤


 

کلمات کلیدی

گردان غواص
مجموع کل امتیاز : 5
تعداد آراء : 1

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

به بالا