مطالب مرتبط

فرمانده و سنگر دوشکای عراقی

فرمانده و سنگر دوشکای عراقی

فرمانده و سنگر دوشکای عراقی


آمده بود مرخصی ، قبل از عملیات والفجر چهار ، روزها با موتور هوندای قرمزی که داشت به سپاه سر می زد وبرای جذب نیرو جهت عملیات پیش رو تلاش می کرد یک روز که در منزل خوابیده بود نیمه شب خواب دید یک عراقی با سرنیزه به شکمش ضربه می زند

فرمانده و سنگر دوشکای عراقی

فرمانده و سنگر دوشکای عراقی


آمده بود مرخصی ، قبل از عملیات والفجر چهار ، روزها با موتور هوندای قرمزی که داشت به سپاه سر می زد وبرای جذب نیرو جهت عملیات پیش رو تلاش می کرد یک روز که در منزل خوابیده بود نیمه شب خواب دید یک عراقی با سرنیزه به شکمش ضربه می زند
صبح روز بعددر همان نقطه درد خفیفی احساس می کرد قدری داروی گیاهی جوشانده خورد دردش بهتر شد.


- حدود چهل روز بعد نیمه شب در عملیات والفجر چهار در تپه های مشرف به پنجوین عراق گردان به سوی نوک تپه پیشروی می کرد . یک تیر بارچی عراقی به سوی بچه ها شلیک می کرد به آرپی چی زنها دستور داد خاموشش کنند ولی تیربارچی به شدت مقاومت می کرد وچند نفر را شهید وزخمی کرد
سردار بلند شد ارپی چی را به شانه گذاشت وسنگر دوشکای عراقی را نشانه گرفت به محض اینکه خواست شلیک کند دو گلوله دوشکای عراقی به شکمش اصابت کرد سردار بر زمین افتاد خون بسیجیان به جوش امد وبا پرتاب نارنجک سنگر تیربار خاموش شد .بچه ها تکبیر گویان تپه را فتح کردند.اما چشمان سردار دیگر رمق باز شدن نداشت صدای تکبیر بچه ها کم کم در گوشش ضعیف تر می شد
در مقابل صدای هلهله فرشتگان را می شنید و فوجی از انان را دید که رقص کنان به استقبالش امدند وبه او بشارت بهشت دادند با انان همراه شد وهلهله کنان مستانه ورقص کنان به ملکوت پرواز کرد سالهاست فرمانده در انجا به نظاره ما نشسته ونزد پروردگارش روزی می خورد. ومنتظر است تا روزی که به ملاقاتش برویم واز ما سوال کند بعد از او چه کردیم.
دعا کنید شرمنده اش نشویم
پی نوشت: سردار شهید مهدی هنری فرمانده گردان حسین ابن علی علیه السلام  - لشگر ثارالله
شهادت عملیات والفجر چهار - تپه های مشرف به پنجوین - مهر 1362

مجموع کل امتیاز : 15
تعداد آراء : 3

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

به بالا