مطالب مرتبط

حاج بهرام

حاج بهرام

حاج بهرام
از ميان سرداران سلحشور لشكر خدايي ثارالله اگر بگويم بي باك ترين واستثنائي ترين انها حاج بهرام است
سخني به گزافه نگفته ام
سرداري از سرزمين مردخيز ودلاور پرور جيرفت!
در سفر به تهران با حاج قاسم از خاطرات شيرين جنگ مي گفتيم ...


حاج بهرام
از ميان سرداران سلحشور لشكر خدايي ثارالله اگر بگويم بي باك ترين واستثنائي ترين انها حاج بهرام است
سخني به گزافه نگفته ام
سرداري از سرزمين مردخيز ودلاور پرور جيرفت!
در سفر به تهران با حاج قاسم از خاطرات شيرين جنگ مي گفتيم واز حماسه سازانش،صحبت به بهرام رسيد حاج قاسم با خنده ميگفت
بهرام به شدت زخمي شده بود وما تلاش ميكرديم به هر وسيله اي شده وي را به سرعت به عقب منتقل كنيم ولي بهرام  قبول نميكرد وميگفت الا ولابد فقط هلي كوبتر،من بايد با هلي كوبتر منتقل شوم اگر امبولانس كلخنه( كهنه) بياد اجازه نميدم سوارم كنيد ....
حاج قاسم مي گفت اوايل جنگ با بهرام سوار هواپيما شديم، ميهماندار براي چندين بار به بهرام گفت جناب لطفا كمربند تان را ببنديد وبهرام كه اولين بار بود سوار هواپيما شده بود ونمي دانست چگونه كمربند را ببندد هر بار پاسخ ميداد" بذار فرتي بكنه چشم" منظورش اين بود اجازه بده هواپيما روشن بشود!مي بندم
حاج قاسم مي گفت وقتي متوجه شدم كه بهرام بلد نيست چطور كمر بند رو ببنده كمر بندش را محكم تر از حد معمول بستم !! و حركت كرديم
به هنگام پياده شدن از هواپيما وقتي گفت حالا چطوري بازش كنم؟ گفتم خودت بازش كن  اسونه !بهرام كه خجالت ميكشيداز ميهماندار وبقيه مسافرين سوال كنه واز طرفي از من هم نا اميد شده بود بدون باز كردن كمربند وبا سختي بدنش را از زير كمربند بسته رد وعرق ريزان و غر غر كنان
هواپيما را ترك كرد...
حاج بهرام افتخار خط شكنان ثارالله وسردا ر دلاوري است كه هيچ مانعي را در جنگ تحمل نميكرد وتا از ان عبور نميكرد ارام نمي گرفت حتي ايست و بازرسي هاي خودي را !!! جيرفتي دلاور وخط شكني كه نام پر صلابتش
لرزه بر اندام ژنرالهاي بعثي مي انداخت


مظفر اسكندري زاده
بخشي از دل نوشته هاي غريبي
٢٥

مجموع کل امتیاز : 6
تعداد آراء : 2

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

به بالا