مطالب مرتبط

سرداران سپيده ، مادران خورشيد (۴)

سرداران سپيده ، مادران خورشيد (4)

خدایا! تو میدانی که قدم گذاشتن در وادی شهدا وسخن گفتن ازمادران خورشید وانتخاب سومین ستاره وگفتن از نورانیتش چقدر برایم سخت شده است.


اسمان اسمان ستاره ودریا دریا گوهر وتو نقطه ای حیران که با کدام کلمه طیبه همرا ه شوی تا مفهوم پیدا کنی.
امروز این نقطه کوچک میخواهد به شهر پر افتخارش برود واز مادری بگوید که اولین سردار سپیده رفسنجان را تقدیم انقلاب، امام شهیدان وخدای شهیدان کرد.


بانو بی بی صدیقه مرتضوی مادر شهید محمد حسین انصاری

سرداران سپيده ، مادران خورشيد (4)

خدایا! تو میدانی که قدم گذاشتن در وادی شهدا وسخن گفتن ازمادران خورشید وانتخاب سومین ستاره وگفتن از نورانیتش چقدر برایم سخت شده است.


اسمان اسمان ستاره ودریا دریا گوهر وتو نقطه ای حیران که با کدام کلمه طیبه همرا ه شوی تا مفهوم پیدا کنی.
امروز این نقطه کوچک میخواهد به شهر پر افتخارش برود واز مادری بگوید که اولین سردار سپیده رفسنجان را تقدیم انقلاب، امام شهیدان وخدای شهیدان کرد.


بانو بی بی صدیقه مرتضوی مادر شهید محمد حسین انصاری


وهمسر روحانی مبارز وخستگی ناپذیرو دلاور اقا شیخ محمد علی انصاری.


محمد حسین عزیز یار دبستانی من ودوست و همراه نازنینم در دبیرستانی بود که اکنون به نام مقدسش نامگذاری شده است، خاطرات دوران انقلاب ، اولین راهپیمایی وتظاهرات علنی دانش اموزان وانقلابیون رفسنجان ونقش حسین عزیز را میگذارم برای وقتی دیگر!


محمد حسین عزیز در پایان سخنرانی دلاورانه وخط شکن شیخ شجاع ودلیررفسنجان مرحوم اقا شیخ محمد هاشمیان ودر حالی که در صف مقدم راهپیمایی شبانه به سمت مجسمه پهلوی وبا شعار مرگ بر شاه حرکت میکرد با گلوله حماقت وجهل مامور شهربانی شاه به شهادت رسید.


گویی هنوز صدای رگبار گلوله هاییکه برای اولین بار در فضای شهر طنین انداز شد بگوش میرسد.


صدای تیرهایی که نوید پیروزی صبح برسیاهی را میداد.


هر چند از سابقه کم نظیرانقلابی ،روحیه ، شجاعت ودلاوری و سخنوری وبخصوص سخنرانی وبرخورد قهرمانانه حاج انصاری در صبح واقعه وبخصوص در هنگام تحویل گرفتن پیکر حسین، واز عموی عزیز مهربان وخدمتگذارش مرحوم دکتر مهدی انصاری گفتنی های زیادی دارم که روزی انشاالله مرور خواهم کرد
اما صبر وتحمل ونجابت و مظلومیت واستقامت بی بی صدیقه در برخورد با واقعه ، دلداری نزدیکان وهمراهی همسر قهرمان در ادامه راه تا پیروزی انقلاب وگذر از سالهای خون واتش وبخصوص همراهی وهمدلی با سایر خانواده شهدا بخصوص شهدا جنگ تحمیلی چه در بنیاد شهید چه در صور دیگر مثال زدنی والگو ونمونه ای از صبر واستقامت شیر زنانی است که همچون شمع سوختند ودرس استقامت و دلاوری وصبر وصبر وصبر برای رسیدن به اهداف والا وخدایی دادند


خدایا! مادران وپدران شهید ویادگاران سرداران سپیده رابرای ما حفظ کن.


آمین.


مظفر اسکندری زاده

کلمات کلیدی

محمدحسین انصاری

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

به بالا