مطالب مرتبط

سرداران سپيده ، مادران خورشيد(۶)

سرداران سپيده ، مادران خورشيد(6)

سرداران سپيده ، مادران خورشيد(6)


حاج قاسم ، در پايان عمليات پيروز و شگفت انگيز والفجر ٨ وعبور تاريخى
غواصان خط شكن ثارالله از اروند سحر اميز و وحشى وفتح فاو در جمع مردم
قدر شناس كرمان كه شعار مى دادند رزمندگان ، تشكر تشكر گفت، نه بگوييد
يزدانى ، تشكر تشكر

سرداران سپيده ، مادران خورشيد(6)

سرداران سپيده ، مادران خورشيد(6)


حاج قاسم ، در پايان عمليات پيروز و شگفت انگيز والفجر ٨ وعبور تاريخى
غواصان خط شكن ثارالله از اروند سحر اميز و وحشى وفتح فاو در جمع مردم
قدر شناس كرمان كه شعار مى دادند رزمندگان ، تشكر تشكر گفت، نه بگوييد
يزدانى ، تشكر تشكر
سالهاست نام يزدانى از ذهنم خارج نمى شود، اخر اين جوان كيست كه كارش با
همه رزمندگان يكي است !!؟
وقتى با جمعي ازدلاوران صدا وسيمايي و بخصوص مهدى مشهدى رييس وقت حراست
صدا وسيماي كرمان وغواص دلير با قايق وروز از اروند خروشان به سختى خود
را به فاو رسانديم
مهدى گفت بابوو!! باور نمى كنم من شب از اين رودخانه عبور كرده ام !! باور نمى كنم!
رودخانه وحشى و وهم انگيزى كه دل شير مي خواست حتي روز از ان عبور كند چه
رسد به ظلمات شب  وعمق اب!
طلبه وروحانى شهيد، سردار اروند، حسن يزدانى بيش از سى بار وبراى شناسايي
منطقه عملياتى والفجر ٨ اروند را به سخره گرفت و اژدهاى خروشان را
باايمان الهي اش انچنان رام كرده بود كه هرگاه به سمتش مى رفت به احترامش
تمام قد مى ايستاد و كرنش مي كرد !!
وقتى حسن شير بچه ١٣ ساله اولين بار عزم جبهه كرد به مادرش گفتند نگذار
برود بچه است !!
و شير زن بيشه كرمان در مقابل اصرار فرزند دلبندش ودر دوراهى تصميم، به
قران رجوع ميكند وبا امدن ايه
فضل الله المجاهدين علي القاعدين اجرأ عظيما حجت را بر خود تمام وبه
رفتنش رضايت ميدهد


بانو حاجيه رقيه شريفى نسب


مادر شهيدان على وحسن يزدانى وهمسر فداكار مرحوم حاج على اكبر يزدانى در
حافظه تاريخى مردم استان كرمان براى هميشه جاودانه است
خورشيدى كه سردار اروند وطلبه ايثارگرى را به دنيا اورد كه نه تنهادر
ميدان رزم وشجاعت سرامد بودبلكه با اهداءماسك ضد شيميايي اش به ديگر
مجروحان، اوج ايثار را به نمايش گذاشت ودر جوار امام هشتم  ودر بيمارستان
امام رضا (ع) وپس از يازده روز تحمل جراحت شديد شيميايي اسماني شد
حسن ، هنگام شهادت ١٦ سال و١١ ماه سن داشت !


مظفر اسكندرى زاده
دوم شهريور سال ياس ١٣٩٤

مجموع کل امتیاز : 5
تعداد آراء : 1

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

به بالا