مطالب مرتبط

:: مطالب حاوی علی شفیعی

آقا زاده ها

جمعه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۴
آقا زاده ها  آقازاده ها نه آن کسانی هستند که به اعتبار پدرانشان به جایگاه و اعتبار دنیایی و صد البته ثروت و شهرت رسیدند.آقا زاده سردارشهید علی شفیعی است که در کودکی پدرکارگرش را ازدست دادسالها درفقر مطلق با مادر رنجدیده اش زندگی کرد

به بالا