اخبار

شب حمله

شب حمله

ساعت ۱۱ صبح روز ۲۰/۱۱/۶۴ آن دسته از رزمندگان لشکر ثارالله که قرار بود در شب پیش رو به شبه جزیرۀ فاو حمله کنند، در حال صرف ناهار بودند. بعداز اقامۀ نماز ظهر و کمی استراحت، نیروها، گردان به گردان و به صورت ستون به طرف محورهای عملیاتی حرکت کردند. یگان دریایی قایق های خود را با موتور خاموش و با پارو یا طناب داخل نهرها برای استقرار در پیچ های نزدیک اروند به سوی جلو حرکت می داد

ساعت ۱۱ صبح روز ۲۰/۱۱/۶۴ آن دسته از رزمندگان لشکر ثارالله که قرار بود در شب پیش رو به شبه جزیرۀ فاو حمله کنند، در حال صرف ناهار بودند. بعداز اقامۀ نماز ظهر و کمی استراحت، نیروها، گردان به گردان و به صورت ستون به طرف محورهای عملیاتی حرکت کردند. یگان دریایی قایق های خود را با موتور خاموش و با پارو یا طناب داخل نهرها برای استقرار در پیچ های نزدیک اروند به سوی جلو حرکت می داد.

در طرح مانور گردان ها، پیش بینی شده بود که ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ گردان های خط شکن موج دوّم و موج سوّم سوار بر قایق و با موتور خاموش با طناب خود را به دهانه نهرها نزدیک کنند و در پشت پیچ و خم نهرها موضع بگیرند تا پس از این که غوِّاص ها به خط دشمن زدند با فرمان فرمانده لشکر حرکت کنند. قاسم سلیمانی فرماندۀ لشکر ۴۱ ثارالله خطاب به مسئولین محورها:

«غیر از من با کسی تماس نگیرید. هدایت گردان ها را خودم انجام می دهم.شما فقط گردان ها را گروهان به گروهان حرکت دهید.حرکت گردان ها و حرکت به چپ و راست با من است.

ساعت ۱۵:۳۰  رزمندگان گردان ۴۱۰ غوّاص در حالی که در سه گروهان سازمان دهی شده بودند از محل استقرار خود حرکت کردند. کمی بعد نفرات گروهان ها از هم جدا شدند. حاج احمد امینی فرمانده گردان، پیشاپیش افراد گروهان شهید میر افضلی به سوی نهر مجری رفت. رزمندگان گروهان های شهید عباس زاده و شهید عباسی به ترتیب به طرف نهرهای علی شیر و بلامه ادامۀ مسیر دادند. پرسنل گروهان های گردان ۴۱۰ بعد از عبور از نخلستان ها در میان چولان ها و نیزارهای نهر مستقر شدند، تا پس از تجدید قوا وصرف شام و اقامه نماز مغرب و عشاء آماده عملیات شوند.

ساعت ۱۹:۰۵ رزمندگان هر سه گروهان در حالی که لباس غوّاصی بر تن داشتند آهسته و آرام وارد آب نهرها شدند و به سوی اروند حرکت کردند.

ساعت ۱۹:۵۴ در حالی که ۳۰ دقیقه از مد گذشته بود، ابتدا پرسنل گروهان شهید عباسی وارد اروند شدند. لحظاتی بعد نخست نفرات گروهان شهید میر افضلی و سپس افراد گروهان شهید عباس زاده خود را به آب اروند زدند. به طوری که ساعت ۲۰:۰۴ تمام رزمندگان گردان ۴۱۰ غوِّاص در اروند غوطه ور بودند.

هر یک از گروهان ها در سه دسته سازماندهی شده بودند و هر دسته ده متر با دسته دیگر فاصله داشت. افرادی که پیشاپیش دسته ها شنا می کردند با چنگ انداختن در حلقۀ طنابی که دسته ها را به هم متصل می کرد، سعی داشتند با کمترین انحراف در کنار هم، عرض اروند را طی کنند.

علاوه بر این که دسته ها با طناب به هم متصل بودند، افراد هر دسته هم با گرفتن دست های یکدیگر پشت سر هم شنا می کردند.

پیش بینی شده بود که بعد از سه ساعت غوّاص ها به آن سوی رودخانه و به ساحل دشمن خواهند رسید. به این تربیت که برای عبور از هفتصدمتر گل و لای و چولان های نهرهای سه گانه، یک ساعت در نظر گرفته شده بود. رزمندگان ۱۵ دقیقه وقت داشتند تا در ساحل خودی آرایش بگیرند و ستون ها را منظم کنند.پس از آن در مدت یک ساعت باید عرض اروند را شنا می کردند و ۴۵ دقیقه برای بازکردن موانع و عبور از آن و رسیدن به نخستین سنگرهای دشمن زمان در اختیار داشتند.

ساعت۲۰:۵۶ نخستین غوِّاص ها به ساحل دشمن رسیدند. حاج احمد امینی که همراه با پرسنل گروهان شهید میرافضلی به موانع رسیده بود، با بی سیم دستی که قبلاً آب بندی شده بود، با فرمانده لشکر تماس گرفت. هنوز از دو گروهان دیگر خبری نبود.

افراد گروهان شهید میرافضلی پس از عبور از موانع خود را به نزدیکی دشمن رساندند و منتظر صدور دستور حمله ماندند.

قاسم سلیمانی:»طوفان شب عملیات در مواقعی تعادل غوّاص ها را بر هم می زد و آنها را یک دور کامل می چرخاند. با این حال آنها توانستند در همان نقطه ای که مشخص شده بود از آب بیرون بیایند.»

ساعت ۲۰:۵۹فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله به وسیله تلفن صحرایی با فرمانده گردان خط شکن ۴۱۸ ابوالفضل علیه السلام «حسین محمودی» تماس گرفت و از او خواست آماده حرکت باشد تا پس از حملۀ غوّاص ها، سوار بر قایق خود را به غوّاص ها برسانند و آنها را در شکستن خط و پاک سازی سنگرها یاری کنند. رزمندگان گردان ۴۱۸در آن لحظه سوار بر قایق هایی که موتور آنها خاموش بود، در پیچ و خم نهرهای منتهی به اروند، موضع گرفته و در انتظار حمله بودند.

ثانیه هایی بعد، در جناح راست لشکر ثارالله دو گلوله منور شلیک شد. قاسم سلیمانی در ساعت ۲۱:۰۰ تلفنی به قرارگاه تاکتیکی لشکر و به جانشین فرمانده لشکر «مصطفی موذن زاده» گفت:

«به علایی( حسین علایی فرمانده قرارگاه نوح) بگویند، امینی(فرمانده گردان ۴۱۰ غواص) الآن  پشت موانع است. در نتیجه امکان درگیری وجود دارد، اگر درگیر شویم اشکالی ندارد؟در ضمن دو گلوله کلت به رنگ های قرمز و زرد در جناح راست ما شلیک شده، اگر مجبور شویم درگیر می شویم. زیرا نمی توان نیرو را در موانع نگه داشت.»

رزمندگان گروهان شهید میر افضلی پس از عبور از خورشیدی ها و موانع دیگر ساحل، در ساعت ۲۱:۳۰ به زیر سنگرهای دشمن رسیدند و آرایش گرفتند. کمی بعد و در ساعت ۲۱:۵۸  جانشین لشکر ۴۱ ثارالله با قرارگاه نوح تماس گرفت و خطاب به فرمانده قرارگاه گفت:

«نیروهای ما زیر سنگرهای دشمن، کاملاًّ آرایش گرفته اند. دیگران هم به احتمال زیاد رسیده اند. اما نتوانسته اند تماس بی سیمی بگیرند.»

حسین علایی در پاسخ گفت:» آماده باشید . ما منتظر لشکر ۱۹ فجر هستیم.»

موذن زاده  لحظاتی بعد ضمن تماس با فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله ایشان را از دستور فرمانده قرارگاه مطلع کرد.

ساعت ۲۲:۱۰ به فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله خبر می رسد که غوِّاص های گروهان های شهید عباسی و شهید عباس زاده از موانع عبور کرده و پشت سنگرهای دشمن آماده حمله هستند.

یکی از بچّه های تخریب: «وسط معبر که رسیدیم از موانع و هشت پرها و سیم خاردار توپی رد شدیم. دو سه تا سیم خاردار توپی مانده بود که سرمان را بلند کردیم دیدیم سنگر کمین روبروی ما است و با ما تقریباً ۵ متر فاصله دارد. عراقی ها مشکوک شدند و شروع به تیراندازی کردند. بعد از چند دقیقه دوباره به صحبت کردن ادامه دادند. از سیم خار دار رد شدیم. در حالی که آنها هنوز متوجه نشده بودند. بچّه ها پشت سنگرهای شان مستقر شدند.»

سرانجام ساعت۲۲:۱۲ نخستین در گیری ها با سرنیزه آغاز شد. کمی بعد شلیک گلوله ها و انفجار نارنجک ها به گوش رسید. سه دقیقه بعد در محور نهر مجری خط دشمن شکسته شد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 4 =

همچنین ببینید
بستن
بستن
بستن